zoom-in zoom-out shopping download search remove info plus heart explore close edit share arrow-left arrow-right

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin "Helsinkikuvia"-verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://www.helsinkikuvia.fi.

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2018. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet

 1. Puutteellinen kielimääritys

  Kielivalikon kieliltä puuttuu kielimääritys, joka aiheuttaa tilanteen, jossa ruudunlukija lausuu kielet väärin. (WCAG2.1: 3.1.2 Osien kieli)

  Korjaustapa: Kielivalikon kielille ja sivuston hakukentälle tulee asettaa kieltä vastaava kielimääritys.

 2. Valokuva-albumien selaaminen englanninkielisellä sivustolla on haastavaa ruudunlukuohjelman käyttäjälle

  Sivuston valokuva-albumien ja kuvien tekstit ovat ainoastaan suomeksi, vaikka sivusto on muuten englanniksi. Ruudunlukuohjelma lausuu sisällön väärin. (WCAG2.1: 3.1.2 Osien kieli)

 3. Sivun title-elementtiä ei ole yksilöity kaikille sivuille

Korjaustapa: Valokuva-albumien nimet ja muut kuvien kuvaustekstit tulee joko

kääntää sen kielen mukaiseksi, minkä käyttäjä on valinnut sivustolle tai

vaihtoehtoisesti valokuva-albumisivun kielimääritys tulee asettaa suomenkielisten

tekstien osalta aina suomeksi.

Sivustolla oleva title-elementin nimiöinti ei aina päivity, kun uusi sivu ladataan. (WCAG2.1: 2.4.2 Sivuotsikot)

Korjaustapa: Varmistetaan, että sivuston jokaiselle sivulle on asetettu sitä kuvaava title-elementti.

 1. Epäloogista otsikointia

  Sivuston otsikointi ei etene kaikkialla loogisesti. (WCAG2.1: 1.3.1 Informaatio ja suhteet)

  Korjaustapa: Varmistetaan, että sivuston otsikointi etenee kaikkialla johdonmukaisesti. Otsikointi aloitetaan h1-tason otsikolla.

 2. Sivusto sisältää avustavalle teknologialle nimeämättömiä sekä puutteellisesti kuvattuja painikkeita

  Sivustolla on painikkeita, joita ei ole nimetty lainkaan avustavalle teknologialle, esimerkiksi ruudunlukuohjelmalle. (WCAG2.1: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

  Korjaustapa: Varmistetaan, että kaikki sivuston painikkeet on nimetty teknisesti ruudunlukuohjelmia ja muita avustavan teknologian ratkaisuja varten.

 3. Heikkoja kontrasteja

Puutteiden korjaus

Sivustolla on käytetty tekstin värejä, joiden kontrasti suhteessa pohjaväriin ei ole riittävä. (WCAG2: 1.4.3 Kontrasti (minimi))

Korjaustapa: Tekstin ja sen taustan kontrastin suhde tulisi olla vähintään 4,5:1 ja suurempaa tekstikokoa käytettäessä 3:1.

Havaitut puutteet pyritään korjaamaan siten, että sivuston käyttö ruudunlukijalla sekä avustavilla tekniikoilla, on mahdollista. Sivuston otsikointia tarkistetaan, sekä title-elementit määritetään kaikille elementeille. Sivuston ulkoasulle ollaan tekemässä uudistusta, missä värikontrastit on tarkastettu siten, että no ovat vähintään 4,5:1. Korjaus pyritään suorittamaan mahdollisimman pian järjestelmäpäivityksen yhteydessä 2020 loppuun mennessä.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.

Helsingin kaupunki, Kulttuuri ja vapaa-aika Ratkaisutoimisto
kuva-accessibility@hel.fi

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 18.03.2020 ja päivitetty 4.9.2020

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen Siteimproven saavutettavuuden automaattista testaustyökalua ja selainlaajennusta.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Helsingin kaupungin palvelukeskus-liikelaitos.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa Helsingin kaupunki, Kulttuuri ja vapaa-aika Ratkaisutoimisto

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikko
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 000
 Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 4.9.2020

Kulttuurin ja Vapaa-aja toimiala Helsingin kaupunki